Fundacja Odbudowy zniszczen dokonanych w czasie potopu szwedzkiego
Nie wiem czy 350 lat później czyli po ponad 1/3 tysiąclecia
można prosić o wybaczenie za cierpienia i zniszczenia, których
w Polsce dokonały wojska pod dowództwem Szwedów, ale
ubolewamy gdyż spowodowane wtedy na ziemiach polskich
zniszczenia były tak ogromne iż Polacy zapamiętali je jako
swoisty potop.
Tomas Bertelman
Ambasador Królestwa Szwecji
Polski Szwedzki